ข่าวประชาสัมพันธ์

วารสารวิชาการสถาบันการพลศึกษารับตีพิมพ์บทความต้นฉบับผลงานวิจัยและบทความวิชาการทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ในขอบข่ายพลศึกษา ... อ่านต่อ

ผลการประเมินคุณภาพวารสาร

บัดนี้ศูนย์ ได้ทำการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการที่อยู่ในฐาน TCI เสร็จเรียบร้อยแล้ว  และได้ประกาศผลการประเมินคุณภาพวารสารใ... อ่านต่อ