ติดต่อเรา

วารสารวิชาการ สถาบันการพลศึกษา
กองส่งเสริมวิชาการ สถาบันการพลศึกษา
333 หมู่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลหนองไม้แดง
อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000

เบอร์โทร 038-054218
โทรสาร 038-054219

อีเมล journalipe@hotmail.com